Khớp lệnh là gì? Những điều cần biết về khớp lệnh trong chứng khoán

Khớp lệnh là gì và nguyên tắc khớp lệnh trong giao dịch chứng khoán như thế nào? Nếu bạn đang tìm hiểu về những kiến thức liên quan đến khớp lệnh đừng nên bỏ qua bài viết sau đây nhé.

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh là từ chỉ hoạt động hoàn thành thỏa thuận giữa người mua và người bán trong hệ thống thương mại điện tử trực tuyến. Phương thức khớp lệnh được kết hợp theo nguyên tắc thị trường ưu tiên của thị trường để giao dịch với mức giá phù hợp.

Khớp lệnh trong đầu tư chứng khoán có nghĩa người bán và người mua đã hoàn thành xong thỏa thuận trên bảng giao dịch điện tử. Lệnh của nhà đầu tư được thiết lập để giao dịch ở mức giá hợp lý theo nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường.

Vì vậy, khi giao dịch các nhà đầu tư đã đạt thỏa thuận trên vai trò là người mua hoặc người bán, trao đổi chứng khoán với một mức giá và số lượng cụ thể. Mọi thông số giao dịch đều được công bố để nhà đầu tư quản lý rõ ràng danh mục đầu tư của mình. Mức giá được dùng để giao dịch tại thời điểm khớp lệnh được gọi là giá khớp lệnh.

Khớp lệnh là gì? Những điều cần biết về khớp lệnh trong chứng khoán

Nguyên tắc khớp lệnh là gì?

Để thực hiện phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch, bạn cần biết nguyên tắc khớp lệnh được thực hiện như thế nào. Cụ thể, thứ tự ưu tiên khớp lệnh được quy định như sau:

Nguyên tắc ưu tiên về giá

Giữa lệnh mua với giá cao hơn và lệnh mua giá thấp hơn, lệnh mua giá cao hơn được thực hiện trước. Tương tự như vậy, lệnh bán ở mức giá thấp hơn sẽ được thực hiện trước lệnh bán ở mức giá cao hơn.

Nguyên tắc ưu tiên về thời gian 

Đối với các lệnh mua bán có cùng mức giá, ưu tiên các lệnh chứng khoán khớp với lệnh được nhập trước vào hệ thống.

Nguyên tắc ưu tiên về khối lượng 

Nếu các lệnh giống nhau về thời gian và giá thì lệnh có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Các loại khớp lệnh trong chứng khoán

Khớp lệnh định kỳ

Với khớp lệnh định kỳ, hệ thống sẽ so khớp các lệnh mua và lệnh bán tại cùng một thời điểm. Sau đó, tìm ra mức giá mà khối lượng giao dịch lớn nhất được giao dịch. Các sàn giao dịch thường sử dụng khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa (ATO) và giá đóng cửa (ATC).

Lệnh ATO và ATC có nghĩa là bạn đã sẵn sàng mua/bán ở bất kỳ mức giá nào trong phiên trao đổi thư tín thông thường. Vì vậy, lệnh ATO hoặc ATC luôn có thứ tự ưu tiên thực hiện cao nhất.

Khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh liên tục được thực hiện dựa trên việc khớp các lệnh mua và lệnh bán khi các lệnh được nhập vào hệ thống. Các loại lệnh trong phiên kết hợp liên hoàn bao gồm: lệnh LO (Lệnh khớp sau giờ) và lệnh MP (Lệnh thị trường).

– Lệnh khớp sau giờ (PLO): Là lệnh mua hoặc bán được đặt tại mức giá đóng cửa sau khi lệnh ATC kết thúc. Vào cuối phiên giao dịch sau giờ làm việc, lệnh PLO chưa được thực hiện sẽ bị hủy.

– Lệnh thị trường (MP): Là lệnh được khớp bao gồm lệnh bán giá thấp nhất và lệnh mua giá cao nhất. Lệnh này chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên khớp lệnh cổ phiếu liên tục. Và nếu lệnh thị trường không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm này, lệnh sẽ bị hủy.

Ngoài ra, trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) còn có thêm các lệnh MOK, MAK, MTL, PLO,…

Khớp lệnh thỏa thuận

Ngoài hai phương thức khớp lệnh chính còn có phương thức khớp lệnh thỏa thuận. Khớp lệnh thỏa thuận là phương thức mà người mua và người bán thỏa thuận với nhau về các điều khoản giao dịch. Thông tin giao dịch được nhập vào hệ thống đăng ký để xác nhận.

Xem thêm:

Trên đây là thông tin đầy đủ và chi tiết nhất xung quanh chủ đề khớp lệnh là gì. Hi vọng rằng, với những kiến thức tài chính này, bạn đã hiểu rõ hơn về kiến thức liên quan đến khớp lệnh trong chứng khoán.

Top