Cổ phiếu ESOP là gì? Những điều nhà đầu tư cần biết về cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP là gì và có nên mua cổ phiếu ESOP hay không? Nếu bạn đang tìm hiểu về những kiến thức liên quan đến cổ phiếu ESOP đừng bỏ qua bài viết sau đây nhé.

Cổ phiếu ESOP là gì?

Cổ phiếu ESOP (viết tắt của Employee Stock Ownership Plan) còn được gọi là cổ phiếu thưởng. Đây là một loại cổ phiếu được phát hành bởi các công ty lớn theo của chương trình lựa chọn cho nhân viên trong công ty.

Cổ phiếu Esop thường được các doanh nghiệp phát hành với giá ưu đãi kèm theo một số chính sách đặc biệt. Tuy nhiên, đối với mỗi đơn vị, công ty sẽ có những quy định và quy trình khác nhau để đánh giá nhân viên đủ điều kiện nhận cổ phiếu này. Thông thường cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Cổ phiếu ESOP là gì? Những điều nhà đầu tư cần biết về cổ phiếu ESOP

Xem thêm:

Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP không phải lúc nào cũng được phát hành, công ty phải đáp ứng các điều kiện sau để có thể phát hành cổ phiếu ESOP:

– Đơn vị phát hành là một doanh nghiệp đại chúng dự định phát hành cổ phiếu ESOP thông qua đại hội đồng cổ đông của công ty.

– Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành trong 1 năm không được vượt quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp phát hành.

– Các doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về vốn dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán rõ ràng.

– Doanh nghiệp phải quy định rõ ràng tiêu chuẩn cho nhân viên khi nhận cổ phiếu ESOP. Giá, số lượng cổ phiếu và thời điểm phân phối cụ thể được doanh nghiệp thực hiện nguyên tắc giá.

Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP là một trong những chế độ phúc lợi dành cho nhân viên của các doanh nghiệp lớn bởi những đặc điểm nổi bật sau:

– Để đảm bảo giá trị bền vững, người sở hữu ESOP có quyền yêu cầu các tài sản còn lại của công ty, ngay cả khi công ty phá sản.

– Các cổ đông có quyền yêu cầu thu nhập sau thuế, bao gồm cổ tức được trả hàng năm và lợi nhuận giữ lại, để tái đầu tư vào công ty.

– Tất cả các lợi ích của cổ phiếu thưởng giống như cổ phiếu phổ thông như tham gia biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông và chuyển nhượng cổ phần. Ngoài ra, các cổ đông đặc biệt này còn có quyền mua trước cổ phiếu mới phát hành để kiểm soát tỷ lệ chủ sở hữu.

Lợi ích của cổ phiếu ESOP

Đối với nhân viên

Việc phát hành cổ phiếu ESOP được xem như phần thưởng dành cho các nhân sự chủ chốt của công ty. Quyền lợi của nhân viên gắn liền với sự thành công của công ty, điều này thúc đẩy họ tiếp tục làm nhiều hơn nữa cho công ty trong tương lai.

Thưởng cổ phiếu cũng giúp nhân viên tránh được khoản thuế thu nhập cá nhân khổng lồ, chỉ phải trả 0,1% thuế khi bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán và phí giao dịch cổ phiếu.

Đối với doanh nghiệp

Cổ phiếu ESOP giúp các công ty giữ chân những nhân viên chủ chốt và thu hút nhiều đóng góp hơn từ các thành viên chủ chốt của công ty.

Hơn nữa, khi phát hành cổ phiếu thưởng, các công ty không phải chi thưởng bằng tiền mặt mà sử dụng lợi nhuận giữ lại để phát hành cổ phiếu. Số lượng tiền mặt giúp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ.

Có nên đầu tư vào cổ phiếu ESOP không?

Trên thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam đã hướng tới phát hành cổ phiếu ESOP trong những năm gần đây và đã có giao dịch thành công với giá cổ phiếu cực kỳ cạnh tranh. Nhà đầu tư có thể bắt gặp thông tin về cổ phiếu ESOP trên các phương tiện truyền thông và lầm tưởng rằng họ cũng sẽ có cơ hội mua cổ phiếu của Công ty X với giá thấp hơn nhiều so với thị giá.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cổ phiếu ESOP chỉ được phát hành và chuyển nhượng trong nội bộ công ty. Do đó, nếu bạn là nhà đầu tư bên ngoài thì không thể mua cổ phiếu ESOP.

Trên đây là thông tin đầy đủ và chi tiết nhất xung quanh chủ đề cổ phiếu ESOP là gì. Hi vọng rằng, với những kiến thức tài chính này, bạn đã hiểu rõ hơn về kiến thức liên quan đến cổ phiếu ESOP.

Top